המחלקה מטפלת בכל ענייני הכשרות לבתי עסק המבקשים השגחה.
יש להגיע למשרדי המועצה לפגישה עם מנהל המחלקה הרב מרדכי ביסטריצקי שליט"א.
יש לתאם עם הרב מועד הגעה מדוייק בטלפון: 052-3742113.
לאחר מכן יש למלא טפסים מתאימים במזכירות. הרב או מי מטעמו מגיע לבית העסק לבדוק מה צריך לעשות לפני קבלת התעודה. (הכשרת כלים, נקיון וכו').

נושא התשלום מורכב משני דברים:
א. אגרה שנתית - תשלום חד פעמי לשנה. גובה האגרה נקבע לפי טבלה שמפרסם המשרד לענייני דתות בירושלים.
ב. שכר השגחה חודשי - נקבע ע"י הרב לפי צורך העבודה של המשגיח בעסק.