הסבר על דרך למציאת קבר בשטח בית העלמין הישן הרשימה באקסל הוקלדה מתוך רישום שערך אדם שהיה בשטח ועבר קבר קבר וציין את הפרטים שעל המצבה. לכל קבר שכתב פרטים נתן מספר סידורי. מספר זה יכול להוביל אותנו לדעת את הדרך בה צעד האדם. כאשר אנו רוצים למצוא נפטר יש למיין את הקובץ לפי חלקה ולבחור את כל האנשים מאותה החלקה ולהעתיק אותם לקובץ אקסל חדש. יש להעתיק גם את שורת הכותרת כדי שיהיו בקובץ החדש הכותרות. לאחר מכן יש למיין את הרשימה לפי המספר הסידורי. לאחר מכן לשכפל את הלשונית ולמיין את החדשה לפי שם פרטי. ישנה מפה סכמתית של בית העלמין הישן שמסומנות בה החלקות וציוני קברים של צדיקים ידועים על מנת להגיע פחות או יותר לאיזור החלקה הרצויה. מגיעים לשטח עם שני הרשימות מודפסות. (עדיף למרקר בטוש זוהר את שם הנפטר שמחפשים בשתי הרשימות, זה מקל על החיפוש...) מנסים לאתר קבר שיופיע ברשימה ואז צועדים לידו ומנסים לחפש ולראות אם גם הוא ברשימה וכך עד שמגיעים לנפטר שמחפשים. בהצלחה!!!